EUtech Scientific Engineering GmbH www.eutech-scientific.de

Enerji Santrali Çözümleri

Santral verimliliğinizi artırın!

  • Hava-yakıt oranı, kömür kütle akışı, kömür inceliği, kömür hızı, parçacık boyutu dağılımı, alev sıcaklığının doğru ve güvenilir ölçümü
  • Sürekli kazan izleme
  • Cüruf ve kirlenmenin tanımlanması
  • Akıllı kontrol stratejileri sayesinde yakıt tasarrufu
  • Yanma süreci optimizasyonu yoluyla performans iyileştirmesi

Rekabetçi kalın ve CO 2 emisyonlarını azaltın!

  • Modüler ve kolay uyarlanabilir çözümler
  • Hızlı proje uygulaması
  • Güçlendirme stratejileri
  • Veri potansiyellerinin tam kullanımı
  • Model tabanlı tasarım kullanan yenilikçi yöntemler
  • 3 adımlı yaklaşım: Ölçüm – Kontrol – Optimizasyon

EUcoalsizer™ Kömür Tane Boyutu Analiz Cihazı (Particle size distribution)

EUcoalsizer™, prob ucuna yerleştirilmiş bir ölçüm hacmi içindeki partikül boyutu dağılımını ve kömür ve hava akışını ölçer. Sonuçlar gerçek zamanlı olarak alınabilir ve optimizasyon için olanaklar sunar.

EUcoalflow™ Online Kömür Kütle Akış ölçümü

EUcoalflow™, dinamik kömür akışı izleme ve dengeleme için çevrimiçi bir sistemdir. Kömür boruları içindeki kütle akışını ve kömür hızını sürekli olarak ölçen ve borudan boruya kömür akışının dengesizliğini ölçen müdahaleci olmayan mikro dalga sensörlerine dayanmaktadır.

EUsoft air™ Hava Debisi Ölçümü

EUsoft air, yeni nesil bir sanal sensördür. Esasen, hazır DCS verilerinden tam hava akışlarını sürekli olarak belirleyen akıllı bir yazılım parçasıdır.

EUvis™ Kazan ve Alev İzleme Kamerası 

EUvis™, fırınların içindeki yanma süreçlerinin çevrimiçi analizi için özel olarak tasarlanmış bir izleme sistemidir. Süreci ve çalışma koşullarını yakından takip etmeye yardımcı olur ve sorunlu alanları önceden tespit eder. Güçlü yazılım aracı, kenar algılama algoritmalarını kullanarak alev konumu ve tortu kalınlığı gibi süreç bilgilerini otomatik olarak analiz etmeye ve değerlendirmeye yardımcı olur.

EUflame™  Kazan İçi Sıcaklık Dağılım Analizi

EUflame™, fırın çıkış gazı sıcaklığını (FEGT) çok boyutlu sıcaklık profili oluşturarak ölçmek için termik santrallerde  uygulama için özel olarak tasarlanmış optik sensör tabanlı bir sistemdir.

EUvis insitu™ Kazan İçini Hareketli Kamera İle İzleme 

EUvis insitu™, türünün tek örneği, tamamen takılabilir bir kamera sistemidir. Kazan borularının durumunu sürekli olarak izlemek için tam yük işletimi altında kazanın üzerinden geçer.